یکنواختی و درخشندگی رنگ در کیفیت ظاهر محصول نهایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله در رنگ سفید با اهمیت تر است. مستربچ رنگ سفید کاربرد گسترده ای در صنایع پلاستیک دارد . براقیت، ثبات، پوشش دهی مناسب، نرمی و یکنواختی سطح از جمله موارد وثر در انتخاب مستربچ رنگ سفید است.

مزایا

  • براقیت مناسب
  • پخش یکنواخت
  • پوشش دهی بالا
  • عد ایجاد گرفتگی در صافی
  • نداشتن اثرات جانبی نا مناسب
  • تنوع کمی و کیفی در عوامل پخش کننده در آن

کاوش پلیمر البرز:

کاوش پلیمر البرز انواع مستربچ های رنگ سفید را تحت کدهایی نظیر KPA-Uniwhite  را  مناسب انواع  محصولات پلیمری ارائه می کند. استفاده از این مسترچ موجب پدیدآمدن رنگ سفید براق و یکنواخت در محصول شده و مناسب استفاده در انواع فرایند های شکل دهی از قبیل اکستروژن و تزریق است.

طراحی سایت توسط فراکارانت