سوالات متداول

+مستربچ آنتی استاتیک چیست ؟
مستربچ افزودنی آنتی استاتیک، خواص آنتی استاتیک به محصول بخشیده و موجب جلوگیری از تجمع بار الکتریکی روی سطح محصول می شود. پیش از این از اسپری های آنتی استاتیک استفاده می شد،اما با افزودن مستربچ افزودنی آنتی استاتیک، این خاصیت جزو خواص ذاتی ماده شده و بصورت دائمی در آن باقی می ماند.
+مزایای افزودن مستربچ چیست ؟

  • ذخیره حجم کمتر به نسبت مواد پیشش کامپاند
  • پخش بهینه پیگمنت و یا افزودنی
  • جلوگیری از ورود گردو غبار به بستر پلیمر
  • حذف مرحله خطا و آزمون برای فرمولاسیون
  • کاهش هزینه تمیزکاری و جلوگیری از به هدر رفتن مواد اولیه و محصول
  • کاهش هزینه در مصرف رنگ و یا ماده افزودنی

+مستربچ چیست؟
مستربچ یک افزودنی جامد یا مایع برای پلاستیک ها است که موجب افزودن رنگ (مستربچ رنگی) و یا ایجاد خواص جدیدی (مستربچ افزودنی) به بستر پلاستیکی می شود. مستربچ یک مخلوط فشرده از پیگمنت ها و ویا افزودنی های کپسوله شده است که در طی فرایند حرارتی به رزین مذاب افزوده شده و پس از خنک کاری به شکل گرانول های کوچک بریده می شود.