یکی از خواصی که در کاربرد محصولات پلیمری اهمیت دارد، شفافیت آن‌هاست. شفافیت بستگی به طول و کیفیت مسیر  نور در قطعه دارد؛ بنابراین ماهیت پلیمر مورد استفاده،  ضخامت قطعه، درجه آرایش یافتگی و تنظیم شرایط تولید از پارامترهای اثرگذار بر میزان کدری هستند.  نوع و اندازه و درصد بلورینگی در پلیمرهای بلورینه و نیمه بلورینه مستقیما روی میزان شفافیت محصول تولیدی تاثر دارد. از سوی دیگر  اندازه بلورها متأثر از سرعت بلورینگی و تعداد هسته‌های اولیه است. هرچه سرعت بلورینگی و یا تعداد هسته های اولیه  بیشتر باشد،  بلورهای ریزتری تشکیل و نتیجتاً شفافیت بیشتری حاصل می‌شود. درشت بودن بلورها علاوه بر افزایش کدری، موجب تضعیف خواص مکانیکی نیز می‌گردد.

پلی‌پروپیلن از جمله پلیمرهای رایج در صنایع پلاستیک است که سرعت بلور شدن نسبتاً کمی دارد و نتیجتاً بلورهای نسبتاً درشتی دارد، لذا با استفاده از عوامل هسته زا می توان اندازه بلورها را کوچکتر و تعداد آنها را افزایش داد که در نتیجه شفافیت محصول افزایش چشمگیری می یابد.

مزایا

  • افزایش سرعت بلورینگی و کاهش جمع شوندگی قطعه
  • افزایش شفافیت پلی پروپیلن
  • کوتاه تر نمودن سیکل تزریق
  • افزایش بازدهی تولید
  • افزایش ثبات ابعادی
  • قابل استفاده در انواع گریدهای تجاری پلی پروپیلن

کاوش پلیمر البرز:
مستربچ عمومی KPA-NU P610 حاوی مواد هسته ساز و شفاف کننده بوده که قادر به افزایش شفافیت انواع گریدهای همو و کوپلیمرهای پلی پروپیلنی است. فرمولاسیون این مستربچ به گونه ای طراحی گردیده که اثرات نامطلوبی نظیر plate-out  و یا بوی نامناسب ندارد. از مزایای دیگر استفاده از این مستربچ می‌توان به کاهش چشمگیر زمان سیکل تزریق، افزایش میزان تولید و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اشاره نمود. گریدهای تخصصی‌تر این مستربچ نیز بر اساس شرایط و کاربردهای خاص مشتریان تولید می‌شوند.

طراحی سایت توسط فراکارانت