کارشناسان کنترل کیفیت بصورت مداوم بر نحوه تولید و کیفیت محصولات نظارت می کنند و بدین منظور، آزمایشگاه کاوش پلیمر البرز مجهز به ابزار کنترل کیفیت مناسب است.

طراحی سایت توسط فراکارانت