شرکت کاوش پلیمر البرز

- ارائه مشاوره در خصوص سرمایه گذاری ، راه اندازی و بهبود کیفیت خطوط تولید صنایع پلاستیک
- تولید مستربچ های افزودنی مورد استفاده در صنایع پلاستیک مانند:
• انواع فیلم های نایلون, نایلکس, شرینک , کیسه های شیر و FFS
• انواع مصنوعات تزریقی خانگی و صنعتی
• انواع لوله ,پروفیل , ظروف بادی و دورانی