محصولات

کمک فرآیند KPA-PA E100/P100 (Polymer processing aid)

این مستربچ حاوی کمک فرآیندهای پلیمری است که علاوه بر بهبود خواص نوری و مکانیکی باعث برطرف شدن پدیده شکست مذاب، زبری سطح، جلوگیری از تجمع سوخته در قالب، کاهش ضایعات تغییر رنگ، کاهش مصرف برق و افزایش تولید می گردد.

آنتی استاتیک KPA-AS E310/P310 (Anti static)

استفاده ازاین مستربچ باعث جلوگیری ازایجاد الکتریسیته ساکن و جذب گردوغبار درسطح محصول وسهولت جدایی قطعه از قالب می شود.

آنتی بلوک KPA-AB E410M (Anti block)

استفاده از این مستربچ باعث جلوگیری از چسبیدن دو لایه فیلم به یکدیگر و سهولت در باز شدن رول تا انتهای آن می گردد.

آنتی بلوک KPA-AB E414/E414A/E415 (Anti block)

استفاده از این مستربچ باعث جلوگیری از چسبیدن دولایه فیلم به یکدیگر ولایه های فیلم به سطوح(فلزی)دیگر و لغزنده ترشدن آن می گردد.

براق كننده KPA-OM E502/P502 (Optical brightener)

استفاده از این مستربچ باعث براق تر شدن سطح محصول و از بین رفتن کدری رنگ آن می شود .

شفاف کننده KPA-NU P610 (Clarifier)

استفاده از این مستربچ باعث افزایش شفافیت و از بین رفتن کدری محصولات پلی پروپلینی شفاف می گردد.

ضد لغزندگی KPA-ATS E740 (Anti slip)

استفاده از این مستربچ باعث افزایش ضریب اصطکاک سطح محصول(خصوصا فیلم)و جلوگیری از سر خوردن آنها برروی یکدیگر می گردد.

لیز کننده KPA-SA E810/P810 (Slip) E810F/P810F

استفاده از این مستربچ باعث کاهش ضریب اصطکاک، لغزندگی بهتر و کاهش چسبندگی سطح محصول(خصوصا فیلم و ورق) به قطعات فلزی می گردد.

آنتی اکسیدانت KPA-AO E910/P910 (Anti oxidant)

استفاده از این مستربچ باعث پایداری حرارتی بهتر در هنگام تولید، کاهش تغییرات شاخص جریان مذاب وکاهش ژل گذاری می گردد.

پایدار کننده در برابر اشعه UV KPA-UV series (UV stabilizer)

استفاده از این مستربچ باعث جلوگیری از اثرات تخریبی و رنگ پریدگی محصولات پلیمری در معرض تابش اشعه UV می گردد.

ضد چسبندگی (جوش خوردگی) KPA-AF E1400 (Anti fusion)

استفاده از این مستربچ باعث جلوگیری از چسبیدن (جوش خوردن) لایه های مختلف فیلم و محصول به یکدیگر نظیر فیلم شرینک و محصول داخلی آنها می گردد.

رنگ سفید KPA-WE series (White master batch)

مستربچ رنگ سفید تولیدی این شرکت از پخش شوندگی و پوشش خوبی برخوردار بوده و در تولید آن از واکس استفاده نمی شود. گرید های مختلف این مستربچ بر اساس کاربرد نهایی تهیه و تولید می گردند.

کامپاند تمیز کننده KPA-CL155 (Purging compound)

با استفاده از این مستربچ هنگام تعویض رنگ، رزین و یا نیاز به تمیز کاری دستگاه، بدون نیاز به باز کردن اجزاء دستگاه و یا توقف تولید و کاهش چشمگیر میزان ضایعات می توان دستگاه را تمیز نمود.از آنجائیکه این مستربچ کاملا پلیمری است و حاوی مواد شیمیایی و یا ساینده نمی باشد لذا ضمن تمیز کاری هیچ گونه اثر سوئی بر اجزاء و قطعات دستگاه ندارد.

کامپاند توقف دستگاه KPA-DI E202/P202

استفاده ازاین مستربچ بلافاصله پس از پایان تولید و قبل ازخاموش نمودن دستگاه ازتولید ضایعات هنگام راه اندازی مجدد جلوگیری می نماید.

کامپاند لوله های آبیاری قطره ای KPA-IR I/IR II/IR HS

از این کامپاند جهت تولید لوله های آبیاری قطره ای استفاده می شود.

پر کننده ها KPA-FI series

مستربچ انواع پر کننده های معدنی نظیر کربنات کلسیم، تالک، میکا و کائولن بر اساس کاربرد نهایی و خواست مشتریان تولید می گردد.