پلاستیک‌ها عموماً به عنوان موادی با طول عمر بالا شناخته شده و این امر حتی می‌تواند یکی از معایبشان در تجزیه و بازگشت به طبیعت به شمار رود. اما نکته جالب توجه آن است که خود پلاستیک‌ها ذاتاً پتانسیل بالایی برای تخریب و اکسید شدن سریع در معرض اکسیژن و حرارت دارند. بنابراین به منظور حفظ خواص مطلوب و افزایش طول عمر سرویس آن‌ها افزودن آنتی اکسیدانتها به ترکیب آن‌ها ضروری است.

بدون افزودن مستربچ آنتی اکسیدانت بیشتر پلاستیک‌ها به مرحله کاربرد هم نخواهند رسید.

زمانی که پلیمرها چه در مرحله تولید و شکل دهی و چه در مرحله استفاده و بهره‌برداری در معرض اکسیژن و حرارت قرار ‌گیرند، شروع به اکسیدشدن و تخریب می‌کنند. این پدیده در واقع نتیجه ترکیب تنش، گرما و اکسیژن است. پیوند های حساس زنجیر پلیمری در معرض نور، گرما یا تنش در طول فرآیند، یا هنگام استفاده شکسته و نتیجتاً رادیکال آزاد تولید می‌شود. این رادیکال‌های آزاد با اکسیژن محیط واکنش داده و رادیکال‌های آزاد جدید تشکیل می‌گردد. این واکنش‌ها ، به همین نحو ادامه می‌یابند و موجب تخریب زنجیرها و از بین رفتن ساختار می‌شوند.

استفاده از مستربچ آنتی اکسیدانت در قطعاتی همچون لوله که طول عمرشان اهمیت زیادی دارد، بسیار رایج است.

مزایا

تثبیت خواص مکانیکی
رفع ژل گذاری
جلوگیری از افزایش شاخص جریان مذاب
جلوگیری از تغییر خواص ظاهری و رنگ پریدگی
افزایش (Oxidation Induction Time (OIT
جلوگیری از افت خواص هنگام بازیافت پلیمر
جلوگیری از زرد شدگی و بعضا رنگ پریدگی
کاوش پلیمر البرز:
مستربچ آنتی اکسیدانت این شرکت جهت استفاده در تولید محصولات پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی تحت کدهای KPA-AO E910,P910 عرضه می‌شود. استفاده از این مستربچ از تخريب مواد پليمری در اثر حرارت و اکسیداسیون در طول فرآیند و پس از آن جلوگيري نموده و باعث افزایش OIT محصول نهایی نیز می‌گردد. از این محصول می‌توان در کلیه فرآیندهای تزریق و اکستروژن جهت تولید قطعات مختلف پلیمری نظیر فيلم، طناب، الياف، لوله، پروفیل و همچنين هنگام بازيافت و استفاده مجدد از محصولات پليمري استفاده کرد. همچنین گریدهای تخصصی‌تر این مستربچ نیز بر اساس شرایط و کاربردهای خاص مشتریان تولید می‌شوند.

دیدگاه خود را بنویسید