یکنواختی و درخشندگی رنگ در کیفیت ظاهر محصول نهایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله در رنگ سفید با اهمیت تر است. مستربچ رنگ سفید کاربرد گسترده ای در صنایع پلاستیک دارد . براقیت، ثبات، پوشش دهی مناسب، نرمی و یکنواختی سطح از جمله موارد موثر در انتخاب مستربچ رنگ سفید است.

مزایا

براقیت مناسب
پخش یکنواخت
پوشش دهی بالا
عدم ایجاد گرفتگی در صافی
نداشتن اثرات جانبی نا مناسب
تنوع کمی و کیفی در عوامل پخش کننده در آن
کاوش پلیمر البرز:
کاوش پلیمر البرز انواع مستربچ های رنگ سفید را تحت کدهایی نظیر KPA-Uniwhite

دیدگاه خود را بنویسید